Boligkøb i Spanien – købet (4)

Vi forsætter nu vores indlæg om boligkøb i Spanien. Har du ikke set de tidligere indlæg, så start her.

Inden den endelig beslutning foretages vil det være godt at have en aftale med en advokat. De fleste ejendomsmæglere har en advokat, der kan bruges, men man kan måske godt være lidt betænkelig ved hans uvildighed. Vi har godt nok to gange brugt den mulighed, og begge gange med ganske fornuftig resultat alligevel. Da de færreste jo kender en lokal advokat i forvejen kan man evt. søge i lokale grupper på sociale medier som Facebook ol. for om nogle har gode eller dårlige erfaringer med advokaterne. Vælg en advokat og send ham eller hende en mail. De fleste lokale advokater kan – især i områder med mange udlænge – godt tale og skrive engelsk.

Beslutningen

Når beslutningen om boligkøbet er taget underskrives en købsaftale hos ejendomsmægleren, og der skal betales et lille depositum på nogle få procent af købsprisen. Købsaftaler er selvfølgelig forskellige men skal beskrive det købte, købsprisen samt evt. betingelser – så som at den endelige handel skal være afsluttet f.eks. 2 måneder efter datoen for underskrivelsen.

Ejendomsmægleren sender nu en kopi af købsaftalen til advokaten sammen med oplysninger om sælger samt diverse andre oplysninger som f.eks. navnet på Ejerforeningen etc.

Inden I evt. afslutter besøget i Spanien er det en rigtig god ide at få åbnet en bankkonto. Meget af det kan klares via mails, men da der kræves en del underskrifter, så er det nemmest at klare når man er på stedet. Vælg en bank med en god engelsksproget Internet Banking system. Det har de fleste store landsdækkende spanske banker. Vi bruger Sabadell, og det fungerer fint.

Forberedelserne

Der går en uge eller to, hvorefter du kontaktes af advokaten, der sikkert blot orienterer dig om at han går i gang med alle formaliteterne til jeres boligkøb. Han skal sikre, at der ikke er gæld i ejendommen, herunder gæld til forsyningsvirksomheder eller evt. ejerforeninger. Når det er sket, og alt forhåbentlig er fundet i orden, skal der aftales tidspunkt for diverse aktiviteter, der skal ske i Spanien. Regn med minimum 3 hele arbejdsdage. Inden I rejser til Spanien, så sørg for at den resterende del af købesummen samt ca. 10% ekstra er overført til din spanske bankkonto. Overførelsestid fra en dansk bank til en spansk er normalt en enkelt bankdag.

Det er forskelligt, hvordan processen er, så beskrivelsen herunder er hvordan vi oplevede det. Generelt set kan man sige, at det nu er advokaten, der styrer det hele og fører hele forløbet let og sikkert igennem.

Afslutning af købet

På førstedagen af besøget havde vi et møde med advokaten, der gennemgår hele forløbet og hvor I laver aftaler om tid og sted for de aktiviteter der skal udføres. Han gennemgår sikkert også indholdet af skødet.

Som beskrevet tidligere skal man have et N.I.E. nummer (Número de Identidad de Extranjero). Det er et skattenummer, der skal bruges i forbindelse med købet af boligen. N.I.E. fås på en nærliggende politistation. Vores advokat sørgede for aftalerne, og kørte os derhen, og sørgede for al dialogen med medarbejderne her. Det eneste vi skulle var at forsyne et dokument med en underskrift, og så var det klaret. Ventetiden kan godt være lang. Der skal bruges originalt dansk pas, en paskopi samt to originale pasfotos.

Advokaten kan nu færdiggøre papirarbejdet, og vil tilmelde boligen til forsyningsselskaberne, så forbrugsafgifterne betales automatisk via jeres bankkonto. Afhængig af hvordan den enkelte kommune inddriver kommuneskatten, så kan det også lade sig gøre, men dette bør også aftales med advokaten.

Få evt. advokaten til at lave en beskrivelse til banken. På beskrivelsen skal det fremgå hvad banken skal gøre, og de skal kende sælger navne ol.

Gå i banken og her får I udleveret en bankcheck stilet til sælger.

På sidstedagen er der møde hos notaren. Her kommer sælger også. Her er der sikkert også ventetid, men det hele kulminerer, når I sammen med advokaten samt sælger og evt. dennes advokat inviteres ind til notaren. I skal have bankchecken med. Notaren gennemgår skødet på engelsk (ellers bør advokaten oversætte), og I samt sælger underskriver på skift. Herefter udleverer i checken direkte til sælger og I får udleveret samtlige nøgler til boligen. Handlen er herefter endelig og afsluttet.

Herefter er der sikkert lejlighed til at tale lidt med sælger, og stille spørgsmål.

Og så er det ellers bare at tage hen og få hele boligen taget i brug. Har I spørgsmål eller kommentarer, så er der mulighed for at skrive det herunder. Vi svarer gerne i det omfang vi kan.

Rigtig god fornøjelse med jeres boligkøb!


Skriv et svar